Κινητήρας

Ο κινητήρας του αυτοκινήτου είναι η καρδιά κάθε οχήματος. Είναι αυτό που τροφοδοτεί το αυτοκίνητο και το κάνει να κινείται. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο μηχάνημα που έχει υποστεί σημαντικές εξελίξεις με την πάροδο των ετών.

Η βασική αρχή πίσω από έναν κινητήρα αυτοκινήτου είναι η μετατροπή του καυσίμου σε ενέργεια. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κίνηση του οχήματος. Ένας κινητήρας διαθέτει διάφορα βασικά εξαρτήματα που συνεργάζονται για να καταστεί δυνατή αυτή η διαδικασία. Αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν το μπλοκ κυλίνδρων, τα έμβολα, τον στροφαλοφόρο άξονα, τον εκκεντροφόρο άξονα, τις βαλβίδες και τους εγχυτήρες καυσίμου.

Το μπλοκ κυλίνδρων είναι το θεμέλιο του κινητήρα. Στεγάζει τους κυλίνδρους όπου λαμβάνει χώρα η καύση. Τα έμβολα κινούνται πάνω-κάτω μέσα στους κυλίνδρους, συμπιέζοντας το καύσιμο και τον αέρα και στη συνέχεια αναφλέγοντάς τα για τη δημιουργία ενέργειας. Ο στροφαλοφόρος άξονας και ο εκκεντροφόρος άξονας συνεργάζονται για να ελέγχουν την κίνηση των εμβόλων και των βαλβίδων.

Οι βαλβίδες επιτρέπουν την είσοδο του αέρα και του καυσίμου στους κυλίνδρους και την έξοδο των καυσαερίων. Τύποι κινητήρων αυτοκινήτων Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι κινητήρων αυτοκινήτων. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι οι βενζινοκινητήρες και οι πετρελαιοκινητήρες. Οι βενζινοκινητήρες χρησιμοποιούν σπινθήρα για την ανάφλεξη του καυσίμου, ενώ οι πετρελαιοκινητήρες χρησιμοποιούν συμπίεση για την ανάφλεξη του καυσίμου.

Κινητήρας

Οι υβριδικοί κινητήρες χρησιμοποιούν συνδυασμό βενζίνης και ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση του οχήματος, ενώ οι ηλεκτρικοί κινητήρες χρησιμοποιούν μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους κινητήρες εναλλακτικών καυσίμων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κινητήρες αιθανόλης, υδρογόνου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου. Αυτοί οι κινητήρες εκπέμπουν λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσφέρουν καλύτερη οικονομία καυσίμου από τους παραδοσιακούς κινητήρες βενζίνης και ντίζελ. Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνολογία κινητήρων Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνολογία των κινητήρων έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας καυσίμου και στη μείωση των εκπομπών.

Μια από τις πιο ελπιδοφόρες καινοτομίες είναι η ανάπτυξη κινητήρων άμεσου ψεκασμού. Αυτοί οι κινητήρες εγχέουν το καύσιμο απευθείας στον κύλινδρο, με αποτέλεσμα την πληρέστερη καύση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του καυσίμου. Μια άλλη καινοτομία είναι η χρήση της υπερτροφοδότησης και της υπερπλήρωσης. Αυτές οι τεχνολογίες αυξάνουν την ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ισχύ και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου.

Επιπλέον, η πρόοδος στην τεχνολογία υβριδικών και ηλεκτρικών κινητήρων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και ισχυρών κινητήρων που εκπέμπουν λιγότερες εκπομπές ρύπων.

Κατηγορίες

Επικοινωνήστε μαζί
μας για άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων
210 90 19 927

Φόρμα επικοινωνίας


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ